[iklan]

Soal Jawab : Matematika SD-Perkalian Bilangan Bulat + Latihan soal dari Bank Soal

A. Salin dan isilah petak ( ) dengan huruf di depan pasangan sebelah kanan!


PernyataanRumus --
( ) 1 -9 x 5 = 5 x (-9)A. 1 x a = a
( ) 2 0 x (-72) = 0B. (a x b) x c = a x (b x c)
( ) 3 -42 x 1 = -42C. a x (b+c) = (a x b) + (a x c)
( ) 4 -5 x (9 + 6) = (-5 x 9) + (-5 x 6)D. a x b = b x a
( ) 5 (-8 x 5) x (-10) = -8 x (5 x (-10))E. 0 x a = 0
B. Gunakan sifat-sifat perkalian bilangan bulat untuk menentukan nilai n!


1. -8 x (-15 + 20) = (-8 xn)+(-8 x20) n = . . . .

2. (25 +(-40)) x 1 = n n = . . . .

3. -125 x 24 = n x (-125) n = . . . .

4. 172 x n = 0 n = . . . .

5. (-81 + (-44)) x 1 = n n = . . . .

6. -35 x 24 = (-35 x n) +(-35 x 4) n = . . . .

7. 62 x (-15) x 7 = 62 x (n x 7) n = . . . .

8. 1 x (54 + (-30)) = n n = . . . .

9. 27 x (-12 + 12) = n x 27 n = . . . .

10. 0 x (36 + (-85) = n n = . . . .C. Katakanlah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah!


1. Untuk dua bilangan bulat a dan b yang manapun, salah satu pernyataan ini tentu benar: a < b. a = b, atau a > b.

2. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a < b dan b < c, maka a < c.

3. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a > b dan b > c, maka a > c.

4. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a = b dan b = c, maka a = c.

5. Umur A kurang dari umur B, dan umur B kurang dari umur C, maka umur A = umur C.

6. Berat badan A lebih berat daripada berat badan B. Berat badan B lebih berat daripada berat badan C. Jika berat badan A 35 kg, maka berat badan C 20 kg.

7. Tinggi badan Martin lebih daripada tinggi badan Marsel, dan tinggi badan Marsel lebih daripada tinggi badan Markus. Jika tinggi badan Martin 145, maka tinggi badan Markus 145 cm.

8. Umur Usman 5 tahun lebih muda dari pada umur Bahar, umur Bahar 4 tahun lebih muda dari umur Amsar. Jika umur Amsar 11 tahun, maka umur Usman 2 tahun.

________________________________________________________

1. 9 x 5 = 45 -12 x 5 = -60

5 x 9 = 45 5 x (-12) = -60

9 x 5 = 5 x 9 -12 x 5 = 5 x (-12)

Pertukaran faktor pada perkalian bilangan bulat tidak mengubah hasil.

Pertukaran faktor disebut juga sifat komutatif perkalian.

2. 25 x 4 x 8 = (25 x 4) x 8 -15 x 6 x (-3) = (-15 x 6) x (-3)

= 100 x 8 = -90 x (-3)

= 800 = 270

25 x 4 x 8 = 25 x (4 x 8) -15 x 6 x (-3) = -15 x (6 x -3)

= 25 x 32 = -15 x (-18)

= 800 = 270

(25 x 4) x 8 = 25 x ( 4 x 8) (-15 x 6) x (-3) = -15 x (6 x (-3))

Pengelompokan faktor pada perkalian bilangan bulat tidak mengubah hasil.

Pengelompokan faktor disebut juga sifat asosiatif perkalian.

3. 12 x (5 + 3) = (12 x 5) + (12 x 3)

= 60 + 36

= 96

-25 x 11 = (-25 x 8) + (-25 x 3)

= -200 + (-75)

= -275

Sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan tidak mengubah hasil. Sifat penyebaran disebut juga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan.

4. -24 x 1 = -24

1 x (-148) = – 148

Perkalian bilangan bulat dengan 1 (satu) hasilnya bilangan itu sendiri. Sifat ini disebut juga sifat bilangan 1 pada perkalian. Bilangan 1 adalah identitas perkalian.

5. -64 x 0 = 0

0 x (-235) = 0

Perkalian bilangan bulat dengan 0 (nol) hasilnya 0 (nol).Kesimpulan:

1. -8 x 6 = 6 x (-8) a x b = b x a

2. (-10 x 5) x (-3) = -10 x ( 5 x -3) (a xb) x c = a x (b x c)

3. -12 x (9+7) = (-12 x 9) + (-12 x7) a x (b+c) =(a x b) + (a x c)

4. -52 x 1 = -52 a x 1 = a

5. -48 x 0 = 0 a x 0 = 0

JAWABAN dari soal di atas

Berikut adalah jawaban dan penjelasan dari soal-soal yang disebutkan di atas. Semoga berguna untuk latihan menghadapi ujian sekolah.

A. 
PernyataanRumus yang sesuai
( ) 1 -9 x 5 = 5 x (-9)D. a x b = b x a
( ) 2 0 x (-72) = 0E. 0 x a = 0
( ) 3 -42 x 1 = -42A. 1 x a = a
( ) 4 -5 x (9 + 6) = (-5 x 9) + (-5 x 6)C. a x (b+c) = (a x b) + (a x c)
( ) 5 (-8 x 5) x (-10) = -8 x (5 x (-10))B. (a x b) x c = a x (b x c)


B.
1. -8 x (-15 + 20) = (-8 x n) + (-8 x 20)
   -8 x 5 = -8n + (-8 x 20)
   -40 = -8n - 160
   -40 + 160 = -8n
   120 = -8n
   n = 120 / -8
   n = -15

2. (25 + (-40)) x 1 = n
   -15 x 1 = n
   n = -15

3. -125 x 24 = n x (-125)
   -3000 = -125n
   n = -3000 / -125
   n = 24

4. 172 x n = 0
   n = 0 / 172
   n = 0

5. (-81 + (-44)) x 1 = n
   -125 x 1 = n
   n = -125

6. -35 x 24 = (-35 x n) + (-35 x 4)
   -840 = -35n - 140
   -840 + 140 = -35n
   -700 = -35n
   n = -700 / -35
   n = 20

7. 62 x (-15) x 7 = 62 x (n x 7)
   -6510 = 434n
   n = -6510 / 434
   n = -15

8. 1 x (54 + (-30)) = n
   1 x 24 = n
   n = 24

9. 27 x (-12 + 12) = n x 27
   27 x 0 = 27n
   0 = 27n
   n = 0

10. 0 x (36 + (-85)) = n
    0 x (-49) = n
    n = 0

C.
1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Salah
8. Salah

 0 komentar


. . .
 
© 2011 - | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Bengkel Omasae, | Tenda Suwur | Versi MOBILE