[iklan]

Soelaiman Rasjid Bin Lada

Nama asli beliau adalah Soelaiman Rasjid Bin Lada, kelahiran Liwa, Lampung Barat tahun 1901. Tahun 1917-1923 berguru kepada Buya Haji Abbas dari perguruan Tinggi Tuwalib Padang Panjang. Kemudian tahun 1926 merantau ke Johor menjadi Guru agama. Tahun 1927 melanjutkan belajar di Al Azhar Mesir Jurusan Takhasus Fiqih.

9 tahun beliau di Mesir sampai pada tahun 1934. Pada tahun 1960 oleh Presiden RI beliau ditetapkan sebagai Guru Besar dalam mata kuliah ilmu fiqih . Selanjutnya mengajar di IAIN Jakarta. 26 Januari 1976 beliau wafat pada umur 75 tahun.

Buku Fiqih Islam ini (الفقه الإسلامي) merupakan masterpiece beliau yang menjadi pegangan wajib Fiqih Syafi'i di perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia. Dengan begitu beliau merupakan alum ulama negeri ini yang melanjutkan perjuangan ilmiah para ulama sebelumnya.

Walaupun ringkas, buku ini mencakup pembahasan luas fiqih Islam. Dari soal Thaharah, Shalat, jenazah, zakat, puasa, haji, muamalah jual beli, faraid, nikah , jinayat, hudud, jihad, pengadilan sampai bab Khilafah.
.
Terbit pertama melalui Sinar Baru Algesindo tahun 1986, hingga tahun 2016 buku best seller ini sudah dicetak 76 kali. Beruntung beliau tidak menerbitkan pertama kali di era rezim ini, sebab bisa-bisa beliau akan dicap corong HTI anti NKRI dan Pancasila.

Almarhum H. Sulaiman Rasjid menulis dalam bukunya:

Al-Khilafah dengan “Suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. semasa beliau hidup, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Talib). Kepala negaranya dinamakan khalifah.”
.

Lanjut Di Kolom Komentar

0 komentar


. . .
 
© 2011 - | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Bengkel Omasae, | Tenda Suwur | Versi MOBILE