[iklan]

Surah Al-Baqarah [2] Ayat 30 tentang Manusia sebagai Khalifah - Manusia dan Perannya di Bumi

Manusia dan Perannya di Bumi

Ayat-ayat tentang manusia dan tugasnya di bumi.


terdapat pada
Surah al-Baqarah [2] ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah.

Surah al-Mu’minu - n [23] ayat 12–14 tentang proses penciptaan manusia.

Surah az.-Z.a -riya -t [51] ayat 56 tentang kewajiban manusia untuk beribadah.

Surah an-Nah.l [16] ayat 78 tentang nikmat Allah kepada manusia.

Allah menggelar alam semesta termasuk bumi di dalamnya. Setelah bumi tercipta lengkap dengan segala tumbuhan dan hewan, Allah menciptakan manusia. Tidak hanya sekadar menciptakan, Allah mengangkat makhluk baru bernama manusia itu sebagai khalifah di bumi.

Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas yang sangat berat. Salah satunya adalah tugas untuk mengolah dan melestarikan bumi ini. Allah Mahaadil. Setelah memberikan tugas sebagai khalifah, Allah memberikan bekal hidup kepada manusia. Apa sajakah bekal hidup itu? Marilah kita pelajari bersama.

A. Surah Al-Baqarah [2] Ayat 30 tentang Manusia sebagai Khalifah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Wa iz . qa-la rabbuka lil-mala-'ikati inni- ja-'ilun fil-ard. i khali-fah(tan), qa-lu- ataj'alu fi-ha- may yufsidu fi-ha- wa yasfiqud-dima-’(a), wa nah.nu nusabbih.u bih.amdika wa nuqaddisu lak(a), qa-la inni- a'lamu ma - la- ta'lamu-n(a)

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, ”Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, ”Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 30)


2. Penerapan Ilmu Tajwid
Dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 30 di atas, terdapat beberapa bacaan tajwid sebagai berikut.

a. Alif Lam Qamariyah
Bacaan alif lam qamariyah salah satunya terdapat dalam kata لِلْمَلَٰٓئِكَةِ. Dalam kata tersebut, bacaan alif lam qamariyah berupa alif lam yang diikuti oleh huruf mim. Dalam susunan tersebut, bunyi huruf alif lam dibaca jelas diikuti dengan bunyi huruf mim.

b. Gunnah
Bacaan gunnah dapat Anda terapkan dalam kalimat إِنِّىٓ. Tanda tasydid dalam kata tersebut menunjukkan bunyi berdengung dalam bunyi huruf nun.

c. Mad Wajib Muttasil
Bacaan mad wajib muttas.il Anda gunakan saat membaca kata  لِلْمَلَٰٓئِكَةِ dan ٱلدِّمَآءَ. Dalam kata tersebut mad t.abi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Bacaan tersebut dibaca dengan panjang enam harakat.

3. Kandungan Surah Al-Baqarah [2] Ayat 30 tentang Manusia sebagai Khalifah

Hutan tandus. Manusia hadir di dunia ini sebagai pemakmur bukan perusak.

Surah al-Baqarah [2] ayat 30 ini merupakan ayat pembuka dari kisah perbincangan Allah Swt. dengan para malaikat sebelum Adam diciptakan. Kisah selanjutnya terdapat pada beberapa ayat lanjutan dari ayat 30 tersebut. Nah, untuk mengetahui kisah selengkapnya, Anda diajak untuk menelusuri Surah al-Baqarah [2] ayat 30–39.

Buatlah tiga kelompok atau kelipatan dari tiga. Pada bab ini tiap kelompok akan melaksanakan tiga tugas berbeda. Kelompok pertama mengerjakan tugas pada subbab ini.

Tulislah Surah al-Baqarah [2] ayat 30–39 beserta artinya. Selanjutnya, carilah beberapa kisah yang terdapat dalam buku kisah para nabi yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam a.s. Anda juga dapat membaca kitab-kitab tafsir yang dapat Anda temukan. Setelah itu, gabungkanlah kisah-kisah tersebut dengan informasi yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an hingga terangkai menjadi kisah yang bagus dan benar.

Susunlah hasil tugas Anda ini dalam lembar tugas. Anda dapat membawa hasil pencarian sebagai bahan diskusi kelas. Terakhir, kumpulkan lembar tugas Anda kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dievaluasi.

Kosakata
رَبُّكَ : Tuhanmu
لِلْمَلَٰٓئِكَةِ : kepada para malaikat
إِنِّى : sesungguhnya Aku
جَاعِلٌۭ : hendak menjadikan
فِى ٱلْأَرْضِ : di bumi
خَلِيفَةًۭ : khalifah
أَتَجْعَلُ : apakah Engkau hendak menjadikan
مَن يُفْسِدُ  : orang yang merusak
وَيَسْفِكُ : dan menumpahkan
ٱلدِّمَآءَ : darah
نُسَبِّحُ : kami bertasbih
بِحَمْدِكَ : dengan memuji-Mu
وَنُقَدِّسُ لَكَ : dan menyucikan nama-Mu
مَا لَا تَعْلَمُونَ : apa yang tidak kamu ketahui

Selengkapnya tentang Belajar Agama Islam di Sekolah
0 komentar


. . .
 
© 2011 - | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Bengkel Omasae, | Tenda Suwur | Versi MOBILE