-

Menggunakan Alat-Alat / Proyek Fisika

TEORI
Kita sudah sangat sering melihat, mengetahui, atau mungkin kita sering menggunakan alat-alat / proyek fisika yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa  di dunia ini terdapat berbagai macam jenis alat-alat fisika yang telah berhasil ditemukan dan alat-alat tersebut tentunya mempunyai fungsi yang beragam pula salah satu diantaranya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia yang ada.
Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih tahanan sederhana untuk  dijadikan proyek fisika kami. Untuk menerangkan tentang jalannya arus listrik dalam kawat penghantar dapatlah kawat ini dianggap sebagai  suatu ayakan yang terdiri dari pada inti-inti atom yang tidak dapat bergerak. Di antara inti-inti ini bergeraklah elektron-elektron dengan cepat sekali. Dalam gerakan ini, elektron tiap kali membentur kepada intinya. Karena elektron hanya dapat menempuh jarak yang pendek saja sebelum membentur inti atom, maka dalam perjalanannya sepanjang kawat, elektron juga mendapat hambatan atau tahanan.
Adanya tahanan di dalam kawat yang berarus listrik dapat diselidiki dengan percobaan sebagai berikut. Arus yang dihasilkan oleh sebuah aki dialirkan melalui sepotong kawat  penghantar. Besarnya kuat arus dapat dibaca pada amperemeter. Apabila kawat diganti dengan lain yang sama jenisnya dan sama tebalnya, tetapi lebih panjang, maka akan mengakibatkan kuat arus berkurang. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa arus listrik itu lebih mudah melalui kawat pendek daripada melalui kawat yang panjang. Karena itulah disebut bahwa tahanan kawat yang panjang lebih besar daripada kawat yang pendek.
Jika nantinya kawat diganti dengan kawat yang sama panjang dan sama jenisnya tetapi lebih kecil, maka dapat kita lihat bahwa kuat arus juga berkurang. Jadi dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa tahanan kawat kecil lebih besar daripada kawat yang besar.
Kuat arus juga tetap akan berubah jika kawat tersebut diganti dengan kawat yang sama panjang, sama tebalnya tetapi berbeda bahannya ( terbuat dari logam yang lain ). Jadi kita tahu bahwa tiap logam mempunyai jenis tahanan yang berbeda-beda / lain antara satu dengan yang lainnya. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa :
1. Tahanan kawat berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar.
2. Tahanan berbanding terbalik dengan penampang kawat.
3. Tahanan bergantung pada jenis kawat penghantar.
Hubungan tersebut di atas dapat pula kita nyatakan dalam rumus sebagai berikut :
r = ρ l/O
Dalam rumus ini :
r = tahanan kawat pengantar
l = panjang kawat
o = penampang kawat
ρ = hambatan jenis kawat penghantar
Sebagai satuan tahanan ditetapkan ohm  ( Ω )
Perlu diketahui bahwa  1 ohm adalah tahanan kawat penghantar apabila diperlukan beda potensial 1 volt antara kedua ujungnya supaya kuat arusnya 1 ampere.
FUNGSI / TUJUAN
Fungsi dan tujuan dari alat yang kami rangkai ini ialah untuk melakukan percobaan dimana akan diketahui adanya tahanan (hambatan) di dalam kawat yang berarus listrik dan untuk membuktikan kebenaran dari rumus :
r = ρ l/O
CARA KERJA ALAT
1.  Hubungkan rangkaian tersebut, aki akan menghasilkan arus dan dialirkan lewat sepotong kawat penghantar.
2.  Lalu lihatlah besarnya kuat arus pada amperemeter yang ada dalam rangkaian tersebut.
3.  Dengan cara yang sama, gantilah kawat penghantar tersebut dengan ukuran lain (lebih besar/lebih kecil dan lebih panjang/lebih pendek) dan kawat yang terbuat dari pada logam lain.
4.  Bandingkan kuat arus yang terjadi.
sumber: Catatan Sekolah

Dinasti Sanjaya, Sriwijaya pusat penyebaran Agama Budha, Kutai dan Tarumanegara

Bukti  Dinasti Sanjaya memiliki toleransi yang tinggi
Hubungan antara kalangan istana dan desa-desa cukup erat walaupun terdapat perbedaan antara keadaan di keratondan di desa, rakyat biasa tidaklah terasing dari kalangan keraton. Dan juga terdapat pembagian tugas yang jelas diantara aparat kerajaan. Juga terdapat peraturan-peraturan yang perlu ditegakkan oleh semua orang karena terdapat penjahat-penjahat yang mengganggu keamanan.
Bukti Sriwijaya merupakan pusat penyebaran Agama Budha
Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pertemuan antara jemaah agama Budha dari Cina ke India dan sebaliknya. Pujangga dari berbagai negeri berkumpul untuk membahas ajaran agama Budha. Melalui pertemuan ini, di kerajaan Sriwijaya  berkembang ajaran agama Budha Mahayana. Perkembangan agama Budha di kerajaan Sriwijaya banyak diberitakan oleh musafir Cina yang bernama I-tsing. Setelah bertolak ke India pada tahun 672 M dan waktu pulang pada tahun 685 M, ia singgah dan tinggal di kerajaan Sriwijaya selama 10 tahun. Ia banyak mempelajari dan menerjemahkan ajaran Budha dari bahasa Sansekerta ke bahasa Cina. Ditemukannya sebuah area Budha peninggalaan kerajaan Sriwijaya menandakan bahwa Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Budha.
Hinduisme pada Kutai dan Tarumanegara
Kutai : ditemukannya Yupa yang merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai. Yupa merupakan sebuah tugu batu untuk mengikat kurban yang dipersembahkan. Salah satu Yupa menyebutkan satu tempat suci dengan kata vaprakecvara yang diartikan sebagai sebuah lapangan luas tempat pemujaan dewa Siwa. Buktinya :
1.  Besarnya pengaruh kerajaan Pallawa yang beragama Siwa menyebabkan agama Siwa terkenal di kutai.
2.  Pentingnya peranan para Brahmana di Kutai menunjukkan besarnya pengaruh agama Siwa terutama mengenai upacara korban.
3.  Sistem pemerintahan yang awalnya pemerintahan kepala suku berubah menjadi pemerintahan kerajaan (pengaruh Hindu baru masuk pada pemerintahan Kudungga yang dilihat dari nama raja yang masih memakai bahasa Indonesia)
Tarumanegara : berasal dari berita Cina dari jaman dinasti I-ang bahwa pendeta Fa-hien dalam perjalananya dari terdampar di pantai utara pulau Jawa tahun 414 M, saat hendak kembali dari India ke negerinya, Cina, menemukan mayarakat yang mendapat pengaruh Hindu (India) di pantai utara pulau Jawa adalah prasasti-prasasti yang ditemukan menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa. Misal : Prasasti Ciaruteun menyebutkan bahwa telapak kaki raden Purnawarman disamakan dengan telapak kaki dewa Wisnu (dewa Wisnu adalah salah satu dewa yang dipuja masyarakat Hindu).

Matematika SD-Perkalian Bilangan Bulat + Latihan soal dari Bank Soal

Salin dan isilah petak (          ) dengan huruf di depan pasangan sebelah kanan!
(          ) 1 -9 x 5 = 5 x (-9)                                 A. 1 x a = a
(          ) 2 0 x ( -72) = 0                                         B. (a x b) x c = a x (b x c)
(          ) 3 -42 x 1 = -42                                                     C. a x ( b+c) = (a x b) + (a x c)
(          ) 4 -5 x (9 + 6) = (-5 x 9) + (-5 x 6)             D. a x b = b x a
(          ) 5 (-8 x 5) x (-10) = -8 x (5 x (-10))                 E. 0 x a = 0
Gunakan sifat-sifat perkalian bilangan bulat untuk menentukan nilai n!
1. -8 x (-15 + 20) = (-8 xn)+(-8 x20)         n = . . . .
2. (25 +(-40)) x 1 = n                                 n = . . . .
3. -125 x 24 = n x (-125)                             n = . . . .
4. 172 x n = 0                                         n = . . . .
5. (-81 + (-44)) x 1 = n                             n = . . . .
6. -35 x 24 = (-35 x n) +(-35 x 4)             n = . . . .
7. 62 x (-15) x 7 = 62 x (n x 7)                   n = . . . .
8. 1 x (54 + (-30)) = n                                 n = . . . .
9. 27 x (-12 + 12) = n x 27                             n = . . . .
10. 0 x (36 + (-85) = n                                     n = . . . .
Katakanlah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah!
1. Untuk dua bilangan bulat a dan b yang manapun, salah satu pernyataan ini tentu benar: a < b. a = b, atau a > b.
2. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a < b dan b < c, maka a < c.
3. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a > b dan b > c, maka a > c.
4. Untuk tiga bilangan bulat a, b, dan c yang manapun, jika a = b dan b = c, maka a = c.
5. Umur A kurang dari umur B, dan umur B kurang dari umur C, maka umur A = umur C.
6. Berat badan A lebih berat daripada berat badan B. Berat badan B lebih berat daripada berat badan C. Jika berat badan A 35 kg, maka berat badan C 20 kg.
7. Tinggi badan Martin lebih daripada tinggi badan Marsel, dan tinggi badan Marsel lebih daripada tinggi badan Markus. Jika tinggi badan Martin 145, maka tinggi badan Markus 145 cm.
8. Umur Usman 5 tahun lebih muda dari pada umur Bahar, umur Bahar 4 tahun lebih muda dari umur Amsar. Jika umur Amsar 11 tahun, maka umur Usman 2 tahun.
________________________________________________________
1. 9 x 5 = 45                                     -12 x 5 = -60
5 x 9 = 45                                         5 x (-12) = -60
9 x 5 = 5 x 9                                     -12 x 5 = 5 x (-12)
Pertukaran faktor pada perkalian bilangan bulat tidak mengubah hasil.
Pertukaran faktor disebut juga sifat komutatif perkalian.
2. 25 x 4 x 8 = (25 x 4) x 8                        -15 x 6 x (-3) = (-15 x 6) x (-3)
= 100 x 8                                                         = -90 x (-3)
= 800                                                                 = 270
25 x 4 x 8 = 25 x (4 x 8)                             -15 x 6 x (-3) = -15 x (6 x -3)
= 25 x 32                                                         = -15 x (-18)
= 800                                                             = 270
(25 x 4) x 8 = 25 x ( 4 x 8)                             (-15 x 6) x (-3) = -15 x (6 x (-3))
Pengelompokan faktor pada perkalian bilangan bulat tidak mengubah hasil.
Pengelompokan faktor disebut juga sifat asosiatif perkalian.
3. 12 x (5 + 3) = (12 x 5) + (12 x 3)
= 60 + 36
= 96
-25 x 11 = (-25 x 8) + (-25 x 3)
= -200 + (-75)
= -275
Sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan tidak mengubah hasil. Sifat penyebaran disebut juga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan.
4. -24 x 1 = -24
1 x (-148) = – 148
Perkalian bilangan bulat dengan 1 (satu) hasilnya bilangan itu sendiri. Sifat ini disebut juga sifat bilangan 1 pada perkalian. Bilangan 1 adalah identitas perkalian.
5. -64 x 0 = 0
0 x (-235) = 0
Perkalian bilangan bulat dengan 0 (nol) hasilnya 0 (nol).
Kesimpulan:
1. -8 x 6 = 6 x (-8)                                             a x b = b x a
2. (-10 x 5) x (-3) = -10 x ( 5 x -3)                    (a xb) x c = a x (b x c)
3. -12 x (9+7) = (-12 x 9) + (-12 x7)                 a x (b+c) =(a x b) + (a x c)
4. -52 x 1 = -52                                                 a x 1 = a
5. -48 x 0 = 0                                                     a x 0 = 0

Contoh Syair

Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Ia berasal dari Persia (sekarang Iran) dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti perasaan. Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain:
Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.
_

Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi lima golongan, sebagai berikut.

1. Syair Panji
Syair panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berada atau berasal dari dalam istana.
Contoh syair panji adalah Syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada Sang Ratu Kauripan.

2. Syair Romantis
Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat, maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni Syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama ia dicari Putra Bangsawan (saudaranya) untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya Bidasari memaafkan ibunya, yang telah membuang dirinya.
Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga atau buahbuahan.
Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah Syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan “seperti pungguk merindukan bulan”.

4. Syair Sejarah
Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah.
Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah Syair Perang Mengkasar (dahulu bernama Syair Sipelman), berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.
Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di batu nisan Sultan Malik al Saleh di Aceh,
bertarikh 1297 M.

5. Syair Agama
Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi empat yaitu: (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayatcerita nabi, dan (d) syair nasihat.
Perlu kita ketahui, setiap syair pasti mengandung pesan tertentu. Pesan tersebut dapat kita simpulkan setelah memahami isi sebuah syair.
Contoh syair agama : Syair Perahu, Syair Dagang (banyak yg bilang karangan Hamzah Fansuri, tapi para ahli membantahnya), Syair Kiamat, Bahr An-Nisa, Syair Takbir Mimpi, Syair Raksi
dari buku sekolah

Contoh Syair

Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab.
CIRI – CIRI SYAIR :
a. Setiap bait terdiri dari 4 baris
b. Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata
c. Bersajak a – a – a – a
d. Isi semua tidak ada sampiran
e. Berasal dari Arab

Contoh Syair:
Pada zaman dahulu kala (a)
Tersebutlah sebuah cerita (a)
Sebuah negeri yang aman sentosa (a)
Dipimpin sang raja nan bijaksana (a)
Negeri bernama Pasir Luhur (a)
Tanahnya luas lagi subur (a)
Rakyat teratur hidupnya makmur (a)
Rukun raharja tiada terukur (a)
Raja bernama Darmalaksana (a)
Tampan rupawan elok parasnya (a)
Adil dan jujur penuh wibawa (a)
Gagah perkasa tiada tandingnya (a)

Contoh Syair tentang Umar:
Di masa Jahiliyah maupun IslamSemua memuji kewibawaannya
Dibalik sikap kerasnya
Ada rahmat bagi semesta
Antara bidang dadanya
dan sikap keberaniannya
ada hati selembut hati ibu
yang menimang anaknya
Allah mensucikannya dari cacat
dan aib yang dituduhkan
Ia tercipta dari tanah Firdaus
Allah letakkan di hatinya
Sesuatu yang mensucikannya
Tiada kesombongan di hati
Atau kezhaliman mengikuti
Atau dengki menyelimuti
Dan sikap rakus yang memperdaya
[Dari qasidah panjang Sang Penyair Hafidz Ibrahim tentang Al Faruq Umar bin Al Khttab RA]


Ibnul Hajj menambahkan lagi sebagian penyair telah menceritakan keadaan zaman kita ini dalam syair mereka:
Telah pergi orang-orang yang dicontoh perbuatan mereka,
Orang-orang yang mencegah bagi segala perbuatan yang mungkar,
Tinggal aku bersama orang-orang yang dibelakangan
Yang saling memuji sesama mereka, agar tertutup kejelekan masing-masing,
Anak ku sebagian orang telah menyerupai binatang,
Sekalipun kau lihat ia berpostur manusia mendengar dan melihat,
Sangat hati-hati terhadap segala yang akan menimpa hartanya,
Tapi bila agamanya yang dapat musibah, ia tidak merasa,
Belajarlah kepada orang alim semoga engkau seperti dia,
Orang yang luas keilmuan dan pandangannya.

Sangat indah kata-kata sajak yang dituturkan oleh Hasan dalam kematian Rasulullah:
Hitam kelam pandangan ku
Hitam atas kepergian mu
Ku relakan kematian selain mu
Kecemasanku hanya atas kepergian mu
Ku isi anganku dengan “Bayangan mu”
Kau isi hati ku dengan “Sayang mu”
Kau isi sepi ku dengan “Canda mu”
Kau isi hidup ku dengan “Rindu mu”
Tapi kenapa kau tak isi HP ku dengan Pulsa mu

 Mode Fashion OkRek .   .

KATE-KATE DIPANAH – SEPURUAN

KATE-KATE DIPANAH
Kate-kate dipanah, dipanah ngisor gelagah
Ana manuk ondhe-ondhe
Mbok sri bombok mbok sri kate
Mbok sri bombok mbok sri kate
Mbok sri bombok…..Mbok sri kate
SEPURUAN
Sapa nunggang sepur lunga nyang Kediri
Wong iku sepur dhur bayare setali
Sapa trima nggonceng konangan kondhektur
Yen didhenda kenceng napa boten kojur
Dikutib : NGELURI BASA JAWA

Gangguan / kelainan (penyakit) pada Sistem (alat) Reproduksi pada manusia

Penyakit pada sistem reproduksi manusia dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia dinamakan juga penyakit kelamin. Pada umumnya, penyakit kelamin ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit tersebut dapat menyerang pria maupun wanita.

1. Sifilis
Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri. Tanda-tanda sifilis, antara lain terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir; pembengkakan getah bening pada bagian paha; bercak-bercak di seluruh tubuh; tulang dan sendi terasa nyeri ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki.
Tanda-tanda penyakit ini dapat hilang, namun bakteri penyebab penyakit tetap masih di dalam tubuh, setelah beberapa tahun dapat menyerang otak sehingga bisa mengakibatkan kebutaan dan gila. Penyakit ini dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara
cepat. IKLAN
  Abaya |   Baby Stuff |   Baju renang anak | Baju-Koko   |   Batik Remaja | Blazer Cantik   |   Blus |   Bolero cantik   Bros   Busana anak   Busana pria   Busana Kerja   Busana Muslim   Coat   Dress cantik   Gamis Modern | Hanbok   |   Jaket   Kebaya Murah    Kerudung Segi Empat | Longdress cantik   Pola Busana     Sarimbit   Seragam Kerja   Tenun   Tunic  
2. Gonore (kencing nanah)
Gonore (kencing nanah) disebabkan oleh bakteri. Gejala dari gonore, antara lain keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin; rasa panas dan sering kencing. Bakteri penyebab penyakit ini dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan rasa nyeri pada persendian dan dapat mengakibatkan kemandulan.
Penyakit ini dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara cepat.

3. Herpes Genetalis
Herpes genetalis disebabkan oleh virus. Virus penyebab penyakit herpes genetalis adalah Herpes simpleks. Gejala penyakit herpes genetalis, antara lain timbulnya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin dan adanya luka yang terbuka atau lepuhan berair.


Gangguan / kelainan (penyakit) pada Sistem (alat) Reproduksi pada manusia

AIDS 
Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas penduduk adalah penyakit. Penyakit yang terkait dengan reproduksi secara langsung adalah penyakit yang ditularkan melalui alat reproduksi seperti penyakit AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh Virus HIV (Human Immune Deficiency Virus) dan penyakit kelamin yang lain.
AIDS adalah penyakit mengerikan yang sampai saat ini sudah menular ke berbagai negara. Penularan AIDS ini baru disadari dalam masa modern ini, sehingga sering disebut pandemi modern. AIDS menuntut perhatian kita semua karena:
1. Semua orang bisa terkena AIDS.
2. Belum ditemukan vaksin pencegahnya.
3. Belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan.
4. Penyebarannya sangat cepat dan tidak diketahui, sehingga makin banyak orang yang tertular AIDS.Perkembangan AIDS di dunia berlangsung cukup cepat, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 1981 terdapat 100.000 kasus AIDS di 20 negara, pada tahun 1992 terdapat 11-12 juta kasus, dengan rincian 6% di Asia Tenggara, 60% di Afrika, 10% di Amerika Utara, dan 6% di Eropa. Pada tahun 2000 terdapat 60 juta kasus dengan rincian 41% di Asia Tenggara, 36% di Afrika, 5% di Amerilka.
Kondisi yang diperlukan untuk penularan HIV adalah HIV harus masuk ke dalam aliran darah. HIV sangat rapuh dan cepat mati di luar tubuh manusia.
Virus ini juga sensitif terhadap panas dan tidak kuat hidup pada suhu di atas 60 derajat celsius. Untuk dapat tertular, maka jumlah virus HIV harus cukup banyak. HIV terdapat di hampir seluruh cairan tubuh manusia seperti keringat, air ludah, air mata, darah, cairan sperma, cairan vagina. Hanya saja pada keringat, air ludah, dan air mata konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk menularkan HIV. Cairan yang dapat menularkan HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina. Penularan terjadi jika ada salah satu dari cairan tadi mengandung virus HIV.

Fase dan gejala HIV
Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, berkurang dan akhirnya hilang. Orang yang terinfeksi HIV fase I, nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase ini berlangsung 5-7 tahun, tergantung kekebalan tubuh penderita.
Pada fase II muncul gejala awal penyakit yang terkait HIV, seperti: hilang selera makan, tubuh lemah, berkeringat berlebihan di malam hari, timbul bercak-bercak di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, diare terus-menerus, flu tidak sembuh-sembuh. Fase ini berlangsung sekitar 6 bulan sampai 2 tahun.
Tahap AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain lain). Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut di atas pasti menderita AIDS.
Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T di laboratorium. Sampai sekarang orang tidak dapat menyebut secara pasti gejala AIDS, karena gejala AIDS tidak khas.

Pencegahan AIDS
Di dalam lingkungan keluarga sampaikan informasi yang sudah Anda ketahui ini kepada anggota keluarga yang lain, teman dan tetangga. Jika sehari-hari Anda menemukan informasi yang salah tentang AIDS, segera luruskan dengan cara yang benar supaya orang-orang tertarik dan juga memperbaiki informasi tersebut.
Di lingkungan sekolah mungkin Anda bisa mengusulkan kepada guru atau kepala sekolah agar diadakan diskusi atau seminar atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pencegahan AIDS. Kegiatan yang berkait dengan pencegahan AIDS dapat juga Anda lakukan bersamaan dengan kegiatan sejenis seperti pencegahan narkoba, pendidikan keluarga, dan sebagainya.
Di Indonesia ada kecenderungan penjaja seks komersial meluas, penyebaran penyakit kelamin tinggi, urbanisasi dan migrasi penduduk tinggi, kecenderungan hubungan seks sebelum nikah meningkat, lalu lintas orang dari/ke luar negeri berlangsung dengan bebas, serta penggunaan alat suntik, tato, tindik yang tidak sehat.

Gonorhoea ( Kencing Nanah)
Gonorhoea adalah penyakit infeksi yang menyerang pada alat kelamin (genitalia). Penyaki ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual.Bayi juga dapat tertular penyakit ini melalui proses persalinan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebuataan pada bayi yang baru lahir.

Sifilis
Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan badaniah yang intim (ciuman), transfusi darah, penularan oleh ibu pada janin melalui plasenta. Gejala awal penyakit ini adalah borok pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut.

Herpes Simplex Genitalis
Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe II, yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka.
Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat pula ditularkan oleh ibu hamil kepada janinnya. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan/tahun.
dari buku sekolah
.
Organ Reproduksi Pria
Organ reproduksi wanita
 

Properti SyariahPasang Depot Air Minum Isi Ulang


.
Besi Beton + Wiremesh Murah


© 2011 - 2021 | Buku PR, TUGAS, dan Catatan Sekolah | www.suwur.com | pagar | omaSae | AirSumber | Amanah JayaSteel, | Bisa Mulia |